Casa del mare
Езерото
Creative Design

Фирмен дизайн

Логотипът и поддържащите графични елементи, съобразени с набор от правила – цветове, шрифтове, оформление на визитните картички, документите, страниците в печатните материали и интернет – всичко това определя вашата визуална приемственост и разпознаваемост, или с други думи това е част от вашата фирмена идентичност. Тя е вашето лице и определя начините, по които компания ви се стреми да идентифицира или позиционира на пазара. За да спомогнем за вашия успех, ние сме готови да изработим не само вашето лого, но и всички останали графични и оформителски елементи, както и правилата за използването им.Най-доброто от PhotoMoment.bg